Dyslexie Screening Test

De Dyslexie Screening Test (DST-NL) is ontwikkeld om de grootte van het risico op dyslexie bij kinderen te bepalen en is een snelle screening op dyslexie. Dyslexie is een onzichtbare beperking, die in het basis- en voortgezet onderwijs helaas vaak te laat onderkend wordt. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor dyslectische kinderen zelf, voor hun ouders/verzorgers en voor het onderwijzend personeel.

Een antwoord op dit probleem is de Dyslexie Screening Test: een test die een beeld geeft van het risico op dyslexie bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6,5 tot 16,5 jaar.

De DST-NL is een screeningsinstrument waarmee een indicatie van het risico op dyslexie wordt gegeven. De diagnose dyslexie is echter niet vast te stellen met een eenvoudige test of door een onderzoek van de hersenen. Dyslexie is een hardnekkig probleem. Dit houdt in dat het niet op één tijdstip is vast te stellen, maar dat er toets- en observatiegegevens nodig zijn over een langere periode waarin de leerling extra hulp bij het lezen en/of spellen heeft gekregen.

Wanneer dyslexie pas in hogere leerjaren van het voortgezet onderwijs ter sprake komt, blijken leerlingen niet zomaar voor een dyslexieverklaring in aanmerking te kunnen komen ook al zijn er duidelijk aanwijzingen, omdat deze leerlingen nog geen enkele interventie hebben gehad. Zij hebben al die tijd hun beperking zelf kunnen compenseren. Om hardnekkigheid alsnog vast te kunnen stellen, biedt ABC’tje een remediërend programma voor jongeren.

Van A dvies naar A anpak

Van B egrip naar B egeleiding

Van C onsultatie naar C oaching