Voor wie?

Oorspronkelijk ben ik gericht op kinderen en jongeren met leerproblemen. Leerproblemen vormen vaak een belangrijke reden waardoor school als niet leuk wordt ervaren. Als ondanks hard werken de leerling niet in staat is om het tempo van de klas bij te houden en resultaten uitblijven zal de motivatie snel afnemen. Met als gevolg dat het plezier om naar school te gaan verdwijnt en de angst om te falen en om niet te voldoen aan gestelde verwachtingen zal toenemen.

Ieder mens streeft naar succes. Bij ABC’tje sluit ik ieder begeleidingsmoment op eigen wijze af met het vieren van een succeservaring, hoe klein deze dan ook is.

ABC’tje heeft primair als doel het begeleiden van leerlingen met:

Andere mogelijkheden zijn:

Scholen kunnen mij inhuren ter ondersteuning bij de begeleiding van hun zorgleerlingen. Als remedial teacher kom ik dan op school om daar het kind individueel of in kleine groepen te begeleiden. Daarnaast kan ik de school helpen bij het opstellen van het individuele handelingsplan.

Tot slot bied ik ook de mogelijkheid om de remedial teaching aan huis of op school te geven. De leerling werkt en leert in een vertrouwde omgeving en er is geen extra reistijd.

Van A dvies naar A anpak

Van B egrip naar B egeleiding

Van C onsultatie naar C oaching