Cito-training

ENTREETOETS (GROEP 7) EN CENTRALE EINDTOETS BASISONDERWIJS (GROEP 8)

Op school worden de leerlingen door middel van oefenopgaven en een kennismakingstoets voorbereid op de Entreetoets en de Centrale Eindtoets. Ondanks deze oefenmomenten en het feit dat de basisscholen hun adviesgesprekken al vóór de afname van de eindtoets houden, blijft vooral de Centrale Eindtoets voor veel kinderen toch een enorm spannende aangelegenheid. Niet in de laatste plaats door de wijze waarop er in de media aandacht wordt besteed aan dit onderwerp.

De Centrale Eindtoets meet wat een kind heeft geleerd in de acht jaar dat het op de basisschool heeft gezeten en peilt dus de algemene ontwikkeling en kennis van de leerling. Het is een momentopname die een goed beeld geeft van het kunnen van een leerling, maar het is beslist geen algemeen eindexamen als afsluiting van de basisschool. Kinderen kunnen dus niet slagen of zakken voor de Centrale Eindtoets.

Over het nut van Cito-training zijn de meningen verdeeld. In principe zouden leerlingen van groep 7 de Entreetoets en de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets moeten kunnen maken zonder extra training. Een kind in enkele weken door middel van zeer intensieve training klaarstomen voor de toets heeft weinig zin. De opgaven in de toets zijn immers niet gericht op het reproduceren van feiten, maar op inzicht en het toepassen van kennis. Dat leren kinderen niet door eindeloos oefenopgaven te maken.

Toch kan oefenen bij ABC’tje wel zinvol zijn, omdat de training gericht is op het wennen aan het type toetsvragen. Een opgave goed lezen en de eventuele illustratie bestuderen, is vaak al het halve werk. Daarnaast kunnen oefeningen gericht op stress- en faalangstreductie worden aangeboden. Een kind met zelfvertrouwen zal meer ontspannen de toets kunnen maken en presteren op een niveau dat past bij zijn capaciteiten.

Van A dvies naar A anpak

Van B egrip naar B egeleiding

Van C onsultatie naar C oaching