Werkwijze

Het is belangrijk om te achterhalen waardoor de problemen zijn ontstaan. Dyslexie, een verkeerde studiehouding, faalangst kan alleen of in combinatie een belangrijke oorzaak zijn van de achterblijvende prestaties.

Na aanmelding volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is in de eerste plaats bedoeld om erachter te komen wat de specifieke hulpvraag is en of er voldoende vertrouwen is tussen leerling en mij. Er is vanzelfsprekend gelegenheid tot het stellen van vragen waarna we gezamenlijk besluiten of ik de juiste begeleiding kan geven om antwoord te krijgen op de hulpvraag.

Na het kennismakingsgesprek zal ik, in aanvulling op bekende toetsgegevens of testresultaten, eventueel nog aanvullend onderzoek doen. Op basis van gesprek, testresultaten en contact met de school stel ik vervolgens een handelingsplan op voor de daarop volgende acht weken.

In deze acht weken krijgt de leerling intensieve begeleiding op maat.

Halverwege de afgesproken behandelperiode volgt een evaluatiegesprek waarna ik het handelingsplan indien nodig kan bijstellen.

Na acht weken kijken we (onder andere door toetsing) of het einddoel gehaald is of dat er verlenging nodig is om het einddoel te behalen.

Van A dvies naar A anpak

Van B egrip naar B egeleiding

Van C onsultatie naar C oaching