Dyslexie

d yslexie misschien


als ik schrijf wat ik hoor

en lees wat ik zie

dan zie jij

dat ik niet heb geschreven

wat jij hebt gehoord

wat jij hebt gezien

heb ik ook niet gelezen

daarom laat ik het maar

misschien


EDR ’10Niet alle lees- en/of spellingproblemen worden door dyslexie veroorzaakt, maar wanneer er al (veel) hulp is geboden en interventies zijn geweest, zonder vooruitgang, dan is er sprake hardnekkigheid. De oorzaak van de problemen zou dan veroorzaakt kunnen worden door dyslexie.

Een GZ-psycholoog of BIG-geregistreerde orthopedagoog kan dyslexie vaststellen. Voordat de stap naar een onderzoeksbureau wordt gemaakt, kan ABC’tje het risico op dyslexie bepalen door middel van de Dyslexie Screening Test (DST).

Na vaststelling van dyslexie door een deskundige biedt ABC’tje uitkomst bij het aanpakken van leesproblemen , spellingproblemen , maar ook bij het in balans brengen van de draagkracht en draaglast van de leerling door individuele begeleiding.

Van A dvies naar A anpak

Van B egrip naar B egeleiding

Van C onsultatie naar C oaching