Leesproblemen

Technisch lezen

Bij technisch leren lezen gaat het erom dat de hersenen letters vlot kunnen koppelen aan klanken. Dit levert letterkennis op. Na het leren van de letters komt het combineren van letters tot woorden en nog later tot hele zinnen. Eerst zullen we oefenen met eenlettergrepige woorden. Daarna breiden we geleidelijk aan uit naar meerlettergrepige woorden. Om problemen bij het technisch lezen aan te pakken, wordt onder andere gebruik gemaakt van CONNECT en Ralfi .

Connect is een interventieprogramma (ontwikkeld door A. Smits, Hogeschool Windesheim, Zwolle) voor leerlingen van groep 3 en 4, die achterblijven in het leesproces. Het bestaat uit drie delen, die bedoeld zijn voor zeer frequente interventie (minimaal drie keer per week gedurende minimaal twintig minuten),  individueel of in een kleine groep. In mijn praktijk begeleid ik kinderen individueel en voeren de ouders/verzorgers het programma voor een deel thuis uit.

RALFI-lezen is een methodiek (ontwikkeld door A. Smits, Hogeschool Windesheim, Zwolle) voor leerlingen die langdurig veel te traag blijven lezen. Het lezen versnelt en automatiseert niet voldoende. Het begrijpend lezen kan bij deze leerlingen belemmerd worden door het gebrek aan automatisering tijdens het lezen.

Naast een wekelijkse sessie in mijn praktijk, is het de bedoeling dat ouders het programma thuis drie of vier dagen met hun kind uitvoeren.

Binnen CONNECT en RALFI is een stimulerende en ondersteunende rol van de begeleider essentieel. De manier van werken is zodanig, dat het aantal leesfouten zo klein mogelijk blijft. Leesplezier en leesmotivatie worden gestimuleerd, hierbij spelen aantrekkelijkheid van de teksten, de kwaliteit van de sociale interactie rondom het boek en de succeservaring een belangrijke rol.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vaardigheden die leerlingen zich eigen moeten maken. Het vormt immers de basis voor het studerend lezen en het verwerken van informatie uit informatieve teksten. Daarna kunnen zij deze informatie weer toepassen in werkstukken, spreekbeurten en proefwerken. Begrijpend lezen is dus van groot belang voor het succes van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Bij het begrijpend lezen is een aantal vaardigheden van belang naast een goede technische leesvaardigheid:

  • betrokkenheid bij de tekst;
  • een rijke woordenschat en algemene kennis;
  • de kennis van leesstrategieën en de mogelijkheid om deze te kunnen toepassen.

Veel leerlingen hebben echter, ondanks een goede technische leesvaardigheid, moeite met tekstbegrip. Zij vinden het lastig om de belangrijke zaken uit een tekst te halen en hebben moeite met het doorzien van de opbouw van een tekst. Zij maken te weinig gebruik van de aanwijzingen die de tekst biedt, zoals signaalwoorden die verbanden tussen tekstdelen aangeven. Voor deze leerlingen biedt een remediërend programma bij ABC’tje uitkomst.


Rekentoets

De rekentoets is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ondanks een goede rekenvaardigheid kan een leerling toch onvoldoende scoren bij de rekentoets. De inleidende teksten vormen een struikelblok waardoor de rekenvaardigheid ondergeschikt wordt aan het tekstbegrip. Om deze leerlingen te helpen, organiseert ABC'tje twee keer per jaar een cursus ' Leesvaardigheid bij de rekentoets' . De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten (à zestig minuten). De groep bestaat uit maximaal vijf personen. Houd het Nieuws bij ABC'tje in de gaten of schrijf je nu alvast in .

Van A dvies naar A anpak

Van B egrip naar B egeleiding

Van C onsultatie naar C oaching